نمایش 1–12 از 1154 نتیجه

در انبار موجود نمی باشد

فورجينگ - پرسكاري - قالبزني -فرم دهي غلتكي فلزات - متالوژي پودر

خدمات ساخت تراشكاري فلزات محصول شرکت ( قطعات فولادي اصفهان صنعت ) کد مخصوص 280001426

تومان
در انبار موجود نمی باشد

فورجينگ - پرسكاري - قالبزني -فرم دهي غلتكي فلزات - متالوژي پودر

شكل دهي ورق محصول شرکت ( قطعات فولادي اصفهان صنعت ) کد مخصوص 280001425

تومان
در انبار موجود نمی باشد

فورجينگ - پرسكاري - قالبزني -فرم دهي غلتكي فلزات - متالوژي پودر

عمليات برش كاري ورق فلزات محصول شرکت ( بايرامعلي پاشايي كبود گنبد ) کد مخصوص 280001424

تومان
در انبار موجود نمی باشد

فورجينگ - پرسكاري - قالبزني -فرم دهي غلتكي فلزات - متالوژي پودر

برش و خمكاري ميله و ميلگرد و لوله محصول شرکت ( سريع سازان چي چست ) کد مخصوص 280001423

تومان
در انبار موجود نمی باشد

فورجينگ - پرسكاري - قالبزني -فرم دهي غلتكي فلزات - متالوژي پودر

كشش عميق فولاد محصول شرکت ( پارت خودرو بيستون ) کد مخصوص 280001421

تومان
در انبار موجود نمی باشد

فورجينگ - پرسكاري - قالبزني -فرم دهي غلتكي فلزات - متالوژي پودر

خم كاري ورق محصول شرکت ( پارت خودرو بيستون ) کد مخصوص 280001420

تومان
در انبار موجود نمی باشد

فورجينگ - پرسكاري - قالبزني -فرم دهي غلتكي فلزات - متالوژي پودر

برش و خمكاري ميله و ميلگرد و لوله محصول شرکت ( تداوم پي سازه باختر ) کد مخصوص 280001419

تومان
در انبار موجود نمی باشد

فورجينگ - پرسكاري - قالبزني -فرم دهي غلتكي فلزات - متالوژي پودر

عمليات برش كاري ورق فلزات محصول شرکت ( تداوم پي سازه باختر ) کد مخصوص 280001418

تومان
در انبار موجود نمی باشد

فورجينگ - پرسكاري - قالبزني -فرم دهي غلتكي فلزات - متالوژي پودر

اسكلت فولادي سوله محصول شرکت ( تداوم پي سازه باختر ) کد مخصوص 280001417

تومان