آرا کاوش پژوه ،ارائه خدمات فنی ،طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی

اطلاعات تماس

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری، خیابان مفتح شمالی، خیابان بخشی موقر، پلاک ۴۱، طبقه ۱ – کدپستی:
phone
fax
email

info@arapajouh.ir

وب سایت

مهدی سدیدیان مدیر فروش محصولات دانش بنیان

تلفن همراه 09388836616

02158679500 داخلی 555

saddian@arapajouh.ir