ارکان صنعت پارتاک، تولیدکننده دیوارپوش، کفپوش PVC و دیوارپوش‌های پشت چسب‌دار سه بعدی فومی

ارکان صنعت پارتاک تولیدکننده دیوارپوش، کفپوش PVC و تنها تولیدکننده دیوارپوش‌های پشت چسب‌دار سه بعدی فومی در خاورمیانه – ایران

مجموعه کارخانجات پارتاک متشکل از “کارخانه تولید دیوارپوش PVC”، “کارخانه تولید دیوارپوش فومی” و “کارخانه تولید کفپوش PVC” است؛ که در حال حاضر تنها تولید کننده دیوارپوش فومی “پشت چسب‌دار” در سطح خاورمیانه نیز می‌باشد.