سولس پارت، تولید کننده قطعات خودرو

محصولات شرکت:

سنسور اکسیژن نیسان یورو2-4، سنسور اکسیژن طوسی، سوزن D01، سوزن IMG_7008، سوزن IMG_7015، سوزن J01، سوزن K01، سوزن K02، سوزن L02، سوزن N01