شرکت برازین بتن شیمی

برازین بتن شیمی

برازین بتن شیمی تولیدکننده پلی‌کربوکسیلات‌اتر، افزودنیهای بتن، گروت و مواد ترمیمی، آب بندکننده های بتن، روان کننده های بتن، چسب های ساختمانی

افزودنی های بتن:

Carboxylate Accelerate Super plasticizer (Maintaining concrete efficiency) PC-FL100A، آب‌ بند کننده پودری بتن WP100P، ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر | PC-GH، ابر روان کننده و فوق کاهنده آب برپایه پلی کربوکسیلات اتر PC-FH، ابر روان کننده و کاهنده آب با حفظ کارایی طولانی مدت بر پایه پلی کربوکسیلات اتر PC-GH، ابر روان کننده و کاهنده آب با حفظ کارایی میان مدت بر پایه پلی کربوکسیلات اتر PC-GM، ابر روان کننده و کاهنده آب با حفظ کارایی میان مدت بر پایه پلی کربوکسیلات اتر PC-GM، ابر روان کننده و کاهنده آب برپایه پلی کربوکسیلات اتر PC-FM، پاور ژل میکروسیلیس الیاف دار MG-T، پاور ژل میکروسیلیس الیاف دار ویژه MG-T PLUS، حباب ساز بتن Ca170، دوغاب میکروسیلیس MG-Nرزین سنگ مصنوعی PC-FR730، روان کننده بتن برپایه نفتالین FDN-L200، روان کننده لیگنو کربوکسیلات CL-N480، روان کننده و کاهنده آب برپایه پلی کربوکسیلات اتر PC-FL، زودگیر مایع AC100، ژل میکروسیلیس الیاف دار MG-L، ژل میکروسیلیس الیاف دار MG-M، سوپر ژل میکروسیلیس الیاف دار MG-ACP، ضد یخ مایع بدون کلراید Af100، فوق روان‌ کننده با حفظ کارایی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر PC-GL، فوق روان کننده بتن برپایه پلی کربوکسیلات اتر PC-FL100، فوق روان کننده برپایه پلی کربوکسیلات اتر PC-FL100، فوق روان کننده برپایه نفتالین FDN-H100، فوق روان کننده زودگیر بر پایه پلی کربوکسیلات اتر PC-FL100A، فوق روان کننده لیگنو سولفونات CL، فوق روان کننده و کاهنده آب با حفظ کارایی طولانی مدت بر پایه پلی کربوکسیلات اتر PC-GHR، فوق روان کننده و کاهنده آب برپایه پلی کربوکسیلات اتر PC-FL، ملدن كربوكسيلاتي PC-FL100

 

گروت و مواد ترمیمی:

گروت اپوکسی CR100-E، گروت منبسط شونده CR100-X
 
چسب های ساختمانی:

Tile Grout Waterproof – BA100-PH، چسب بتن آب بند BA130W، چسب بتن آب بند BA130WH، چسب بتن استحکامی BA130، چسب کاشی خمیری Sa-400، چسب کاشی دو جزئی BA110S، خمیر درزگیر ، سنگ ، کاشی و سرامیک wp300، پودر بندکشی BA100-PH ، خمیر کاشت میلگرد دو جزئی SP-140، مسحوق ملء الفجوات BA100-PH، چسب بتن BA130

سایر محصولات:
خمیر کاشت میلگرد دو جزئی SP-140، ملات خود ترازشونده SP-190