شرکت سپنتا توسعه تجارت پارمیس، نمایندگی انحصاری فروش و پخش باتری و روغن خودرو

محصولات:

محصولات کارخانه باتری برنا:

برند اکتیو

 ACTIVE LM100E38R، ACTIVE LM54430، ACTIVE MF80D26R، ACTIVE MF80D26L، ACTIVE MF65D23R، ACTIVE MF65D23L، ACTIVE MF56030، ACTIVE GA200G51R، ACTIVE GA180G51R، ACTIVE LM110E38R ،ACTIVE LM120E38R

برند ولف

WOLF GA88D30R، WOLF GA100E38R، WOLF GA110E38R، WOLF GA120E38R، WOLF GA170F47R، WOLF GA200G51R، WOLF GC150F47R، WOLF LM88D30R، WOLF MF80D26L، WOLF MF80D26R، WOLF MF56650، WOLF MF57450، WOLFLM56650، WOLF MF70D26R، WOLF MF56030، WOLF MF55530، WOLF LM54430،

برند اترک

ATRAK GC150F47R، ATRAK GA170F47R، ATRAK GA150F47R، ATRAK LM120E38R، ATRAK LM110E38R، ATRAK LM100E38R، ATRAK LM88D30R، ATRAK MF80D26R، ATRAK MF80D26L، ATRAK MF70D26R، ATRAK LM70D26R، ATRAK MF65D23R، WHITE ARSHEN MF65D23L، ATRAK MF57450، ATRAK LM57450، ATRAK MF56650، ATRAK LM56650، ATRAK MF56030، ATRAK MF55530، ATRAK LM55530،

محصولات کارخانه باتری ارس (برند پوشیتا، برند دورنا)

محصولات کارخانه باتری پاسارگاد صنعت (برند شاهین)