شرکت طراحی مهندسی صبا الکتریک سپاهان

شرکت طراحی مهندسی صبا الکتریک سپاهان

محصولات این شرکت عبارتند از:

رکتیفایر( تک فاز، سه فاز، لوازم جانبی)

گوج (POWER-GOUGE-INV SERIES-12.50، POWER-GOUGE-INV SERIES10.00، POWER-GOUGE-INV SERIES-8.0)

میگ مگ (اینورتر، ترانسفورمری، لوازم جانبی)

زیرپودری (POWER-SUB-INV SERIES 12.53، POWER-SUB-TRUCK HS3)

برش (برش پلاسما، برش ریلی، برش لوله، لوازم جانبی پلاسما)

تیگ (تیگ AC/DC، تیگ DC، لوازم جانبی)