شرکت کیا دیزل اسپادان، تولید کننده دستگاه های مولد بـرق، دیزل ژنراتور و موتور ژنراتور گازسوز

شرکت کیا دیزل اسپادان، تولید کننده دستگاه های مولد بـرق، دیزل ژنراتور و موتور ژنراتور گازسوز

انواع دیزل ژنراتورها

به طور کلی دیزل ژنراتورها براساس کاربرد به دو دسته ی زیر تقسیم می شوند:

دیزل ژنراتور استندبای یا اضطراری: ژنراتور اضطراری هنگامی استفاده می شود که برق شبکه قطع می شود. در این هنگام دیزل ژنراتور اضطراری به عنوان پشتیبان به مدار وارد می شود و برق موردنیاز را تامین می کند مانند تامین برق اضطراری مناطق مسکونی و بیمارستان ها.

دیزل ژنراتور پرایم: دیزل ژنراتورهایی هستند که برای کار در مدت زمان بیشتر از ژنراتورهای استندبای ساخته شده اند. مثلا هنگامی که برق شهر به دفعات زیادی قطع می شود یا در جاهایی که برق شهر در دسترس نیست از دیزل ژنراتور پرایم استفاده می شود مانند اکتشاف معادن و کمپ ها. از ویژگی این نوع دیزل ژنراتور می توان به لود ثابت و توان کمتر از 75 درصد اشاره کرد. از دیزل ژنراتور دائم کار، در جاهایی که نیاز به تامین برق دائمی دارند مانند دیتا سنترها استفاده می شود.