شرکت کیمیاگران بهزیست

محصولات این شرکت عبارتند از:

مایع کارواش، شوینده ی قطعات آهنی با کف محدود بهزیست ۱۲۱۱، ضد یخ کولکس، ضد کف (آنتی فوم)، مایعات جداساز امولسیون، روانکار پلیمر (پایه آب)، آنتی اسپاتر، بایوسایدها (ضد میکروب صنعتی، ضد قارچ و کپک صنعتی)، شوینده های عمومی، شوینده سطوح صنعتی، شوینده سطوح، شوینده پایه حلال و روغن شستشو، شوینده های حلال، شوینده قطعات صنعتی (اسیدی)، شوینده قلیایی قطعات صنعتی، چربی گیر قلیایی قطعات صنعتی، روغن های محافظ فلز، روغن محافظ فلز پایه روغن، روغن محافظ فلز پایه آب، روغن های تبخیر شونده، پلیمر عملیات حرارتی، پلیمر سخت کاری القایی، پلیمر سخت کاری، روغن های عملیات حرارتی، روغن های عملیات حرارتی سرد، روغن های عملیات حرارتی گرم، روغن های ماشین کاری و فلز کاری، روغن های دی الکتریک، روغن های اسپارک، روغن های نیمه سینتاتیک، روغن های سینتاتیک، روغن های امولسیون شونده، روغن های خالص (برشی)، روغن زنجیر (کانوایر)، دتر جت صنایع فولاد