شرکت گروه مکاترونیک چکاد هیدرولیک

شرکت گروه مکاترونیک چکاد هیدرولیک

محصولات شرکت چکاد:

– هیدرولیک – HYDRAULICS

هیدرولیک از کلمه یونانی ” هیدرو ” مشتق گردیده است و این کلمه بمعنای جریان حرکات مایعات می باشد.

– روتاری جوینت

روتاری جوینت برای انتقال سیالات مختلف از منابع ساکن به قطعات چرخشی به کار میرود