صنایع نظافتی كسری، تولید کننده انواع جارو برقی و ماشین های شستشو

محصولات این شرکت:

جارو برقی خانگی، جارو برقی هتلی، جارو برقی کارگاهی، جارو برقی پارکینگی، جارو برقی مرکزی، جارو برقی تجاری، جارو برقی صنعتی