فاران تابش، تولید کننده انواع سیستم های گرمایشی تابشی، خشک کن های کوپ و پلاک

فاران تابش، تولید کننده انواع سیستم های گرمایشی تابشی، خشک کن های کوپ و پلاک

محصولات شرکت عبارتند از:

سیستم گرمایش تابشی مدل U (صنعتی)
سیستم گرمایش تابشی گلخانه مدل L(گلخانه)
کوره تابشی خط اسلب
درایر خشک کن کوپ اسلب
درایر خشک کن پلاک بریده
کباب پز تابشی
پنکه مه پاش

این شرکت در راستای اهداف بلند مدت خود در سال جاری موفق به افزایش محصولات به شرح ذیل گردیده است:

سیستم تابشی موضعی لوله ای

سیستم تابشی موضعی سرامیکی

کباب پز تابشی

کوره های خشک کن و پیش گرم

گرمایش تخصصی مرتبط با تولید سنگ