فروشگاه تصام (تامين صنايع استاندارد مرکزی)

دسته بندی محصولات:

قطعات پیش ساخته، وسایل اندازه گیری، ابزار برقی و بادی، چسب، افشانه، ابزار آلات براده برداری، قطعات مدور با ماشینکاری خاص، تجهیزات دستگاه، ابزار آلات و تجهیزات پرداخت، ابزار آلات کارگاهی و گروهی، تجهیزات جوش و برش، تجهیزات ایمنی، روانکار، خنک کننده، سیستم راهنمای گرافیت دار، صفحات، لاینرها و قطعات با ماشینکاری خاص