فروشگاه نصر، تجهيزات اساسي صنايع و کشاورزی

الکتروموتور، گیربکس های حلزونی، گیربکس های مکعبی چینی، گیربکس های خورشیدی، الکتروگیربکس یا موتورگیربکس، گیربکس های sn، کمپرسورباد، بالابر ساختمانی، پمپ های صنعتی و خانگی، گیربکس های سیکلوئیدی