نکوساز پلیمر صنعت آریا، ارایه ماشین آلات صنایع اکستروژن

محصولات این شرکت:

فناوری ورق و صفحه پلیمری، فناوری لوله پلیمری، فناوری پروفایل پلاستیکی، حمل و نقل مواد و مهندسی کارخانه، اکسترودر آزمایشگاهی و تجهیزات تست، فناوری ترکیب