پدیده استخر، ساخت و اجرای استخر، سونا، جکوزی و تاسیسات

محصولات دانش محور: اتوماسیون، سوپر نازل، پکیج تصفیه، درب اسکیمر، محصولات نگهداری استخر، چراغ استخری

 

خدمات پدیده استخر:

طراحی، ساخت و اجرای استخر- طراحی، ساخت و اجرای سونا- طراحی، ساخت و اجرای جکوزی- طراحی، ساخت و اجرای پارک آبی- طراحی و فروش سیستمهای گرمایشی- طراحی و فروش سیستمهای سرمایشی- طراحی و فروش سیستم گرمایش کف