گروه صنعتی آوند، تولید کننده ی ماشین آلات، رنگ و ابزار صنایع چوب

گروه صنعتی آوند، تولید کننده ی ماشین آلات، رنگ و ابزار صنایع چوب

محصولات در زمینه رنگ: رنگ ICA، رنگ DORATO، پیستوله SAMES KREMLIN، سنباده MIRKA

محصولات در زمینه ابزار: ابزار Dorato، ابزار BUP، ابزار Arden، ابزار TIGRA

ماشین آلات: ماشین دورو گندگی GOODTEK، ماشین کم کن و زبانه زن yow cherng، خط رنگ SUPERFICI