گروه مهندسی دات (دات بتن)، تولید بلوک سبک و بلوکهای اتوکلاوه شده هوادار

خدمات:

نمایندگی رسمی فروش محصولات پرین بتن، صادرات محصولات پرین بتن، دیوارچینی و اجرای بلوکهای سبک اتوکلاو پرین

محصولات:

اتصالات فلزی، ملات سنگ پرین، ملات بنایی پرین، چسب بلوک خاکستری، عایق حرارتی پرین، عایق رطوبتی پرین، گروت تعمیری پرین، ملات آتشپاد پرین، رنگ پایه سیمانی پرین، گروت خودتراز کف پرین، نعل درگاه (سرطاق ، Lintel)، پودر بندکشی (گروت درزبندی) پرین، بلوک هوادار اتوکلاو شده پرین AAC، چسب کاشی و سرامیک پرین (خاکستری تیپ 2)، پانل مسلح بتن هوادار اتوکلاوشده (PAAC)، پلاستر (ملات اندودکاری، زبره، لایه نهایی خارجی)