نمایش 1–12 از 27 نتیجه

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

تقطير- تصفيه آميختن انواع عرقيات - توليد الكل اتيليك از مواد تخميری

اب مقطر محصول شرکت ( كيميا الكل زنجان ) کد مخصوص 150017065

تومان
در انبار موجود نمی باشد

تقطير- تصفيه آميختن انواع عرقيات - توليد الكل اتيليك از مواد تخميری

موادضدعفوني كننده مصارف مختلف محصول شرکت ( كيميا الكل زنجان ) کد مخصوص 150017064

تومان
در انبار موجود نمی باشد

تقطير- تصفيه آميختن انواع عرقيات - توليد الكل اتيليك از مواد تخميری

ضد عفوني كننده مايع محصول شرکت ( كيميا الكل زنجان ) کد مخصوص 150017063

تومان
در انبار موجود نمی باشد

تقطير- تصفيه آميختن انواع عرقيات - توليد الكل اتيليك از مواد تخميری

بسته بندي الكل طبي محصول شرکت ( كيميا الكل زنجان ) کد مخصوص 150017061

تومان
در انبار موجود نمی باشد

تقطير- تصفيه آميختن انواع عرقيات - توليد الكل اتيليك از مواد تخميری

بسته بندي الكل صنعتي محصول شرکت ( كيميا الكل زنجان ) کد مخصوص 150017060

تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

تقطير- تصفيه آميختن انواع عرقيات - توليد الكل اتيليك از مواد تخميری

مايع شيشه پاك كن محصول شرکت ( كارخانجات داروئي وغذائي شبنم كرمان ) کد مخصوص 150016565

تومان