نمایش 1–12 از 2696 نتیجه

پليمرهاي گرمانرم Thermo plasticزيست تخريب پذيرپايه نشاسته

شرکت سام پلیمر بنیان،تامین کامپاند­ های پلیمری

در انبار موجود نمی باشد

اماده سازي و ريسندگي الياف نساجي بافندگي منسوجات

سايرپارچه هاطبقه بندي نشده درجاي ديگر محصول شرکت ( كرپ ناز ) کد مخصوص 170000097

تومان
در انبار موجود نمی باشد

اماده سازي و ريسندگي الياف نساجي بافندگي منسوجات

پارچه پلي استرويسكوز محصول شرکت ( اسدي-يداله ) کد مخصوص 170000096

تومان
در انبار موجود نمی باشد

اماده سازي و ريسندگي الياف نساجي بافندگي منسوجات

پارچه پلي استرويسكوز محصول شرکت ( نساجي گلچهركاشان – شركت ) کد مخصوص 170000095

تومان
در انبار موجود نمی باشد

اماده سازي و ريسندگي الياف نساجي بافندگي منسوجات

نخ خامه قالي محصول شرکت ( نادعليان آذرخواراني – هوشنگ ) کد مخصوص 170000094

تومان
در انبار موجود نمی باشد

اماده سازي و ريسندگي الياف نساجي بافندگي منسوجات

نخ پتو محصول شرکت ( نادعليان آذرخواراني – هوشنگ ) کد مخصوص 170000093

تومان
در انبار موجود نمی باشد

اماده سازي و ريسندگي الياف نساجي بافندگي منسوجات

پارچه پلي استرپنبه محصول شرکت ( نيكوباف دهق – شركت ) کد مخصوص 170000092

تومان
در انبار موجود نمی باشد

اماده سازي و ريسندگي الياف نساجي بافندگي منسوجات

پارچه متقال محصول شرکت ( تعاوني راد باف اصفهان – شركت ) کد مخصوص 170000091

تومان
در انبار موجود نمی باشد
تومان
در انبار موجود نمی باشد
تومان
در انبار موجود نمی باشد

اماده سازي و ريسندگي الياف نساجي بافندگي منسوجات

تاپس الياف مصنوعي محصول شرکت ( نساجي سهند آذرشهر ) کد مخصوص 170000088

تومان