ابزار برش ایده آل

تیغ اره نواری (تیغ اره نواری IDEAL،تیغ اره نواری M42 (فولاد بر )، تیغ اره نواری M51 (استیل بر)، تیغ اره نواریPRO (پروفیل بر)، تیغ اره نواری فولاد بر 20-27-34-41-54 میلیمتر، تیغ اره نواری استیل بر 27-41-34 میلیمتر، تیغ اره نواری پروفیل بر 27-41-34 میلیمتر، تیغ اره نواری M51 (استیل بر)، تیغ اره نواری SIMONDS)

دستگاه برش (دستگاه اره نواری،دستگاه های اره نواری الکترونیک کسمک (KME)، دستگاه های اره نواری اتوماتیک کسمک (KMO)، دستگاه های اره نواری دوستون کسمک (KSY)، دستگاه های اره نواری ساده کسمک (KMM/KMY)، دستگاه های اره نواری سروو کسمک (KSS/KMS)، دستگاه های اره نواری طول بر کسمک (KDS)، دستگاه های اره نواری لاینر کسمک (KLE/KLY)، دستگاه های اره نواری مفصلی، دستگاه های اره نواری دو ستون)

تیغ اره آتشی (تیغ اره آتشی قطر 520، تیغ اره آتشی قطر 600، تیغ اره آتشی قطر 620، تیغ اره آتشی قطر 800)

تیغ اره دیسکی (تیغ اره نوک الماسه، تیغ اره نوک الماسه آلومینیوم بر، تیغ اره نوک الماسه MDF، تیغ اره نوک الماسه چوب بر، تیغ اره نوک الماسه آلومینیوم بر ۳۰۰، تیغ اره نوک الماسه آلومینیوم بر ۲۵۰، تیغ اره نوک الماسه 300 MDF، تیغ اره نوک الماسه250 MDF، تیغ اره نوک الماسه ۳۰۰ چوب بر، تیغ اره نوک الماسه ۲۵۰چوب بر، تیغ اره آب صابونی)

 صفحه برش (صفحه فلپ EGESAN، صفحه برش آهن EGESAN، صفحه برش استیل EGESAN، صفحه برش سنگ EGESAN، صفحه برش پروفیل EGESAN، صفحه برش گرانیت KARABOSAN، صفحه برش سرامیک KARABOSAN)

(دستگاه اره دیسکی، دستگاه های اره دیسکی KESMAK، دستگاه اره آتشی، دستگاه اره آتشی ostaş، دستگاه اره آب صابونی، دستگاه اره آب صابوني Ileri Teknik))