شرکت ساپکو، تأمین قطعات ایران‌خودرو

حوزه های فعالیت: تامین قطعات خودرو، طراحی قطعات خودرو

تامین قطعات خودرو

ماموریت اصلی ساپکو در حوزه تامین ، تامين قطعات و مجموعه هاي خودرو  براي گروه صنعتي ايران ‌خودرو و بازارهاي هدف داخلي و خارجي، از طريق عقد قرارداد خرید قطعات و مديريت موثر فرايند تامين و شناسايي و ارتقاء مزيتهاي رقابتي شبكه تامين تا سطوح جهاني، می باشد.

تامین ساپكو به‌منظور حصول اطمینان از عملكرد مطلوب و پايدار در مديريت زنجيره تامين، اقدام به شناسايي سازندگان جديد نموده و پس از ارزیابی، سازندگان واجد شرايط برای انعقاد قرارداد خريد را انتخاب می نماید.

این حوزه با همكاري حوزه  اقتصادی ساپکو و در راستای کنترل هزینه تمام شده و تعيين سبد قيمت خودروها ، آنالیز قيمت قطعات را تعیین و بر اساس آن اقدام به عقد قرارداد می نماید.

انعقاد قراردادها ی به موقع و به میزان نیاز بر اساس اعلام نياز حوزه برنامه ریزی، نیز یکی دیگر از اقدامات حوزه تامین برای دستیابی به تامین پایدار در زنجیره تامین می باشد.

در راستای ساخت داخل نمودن قطعات و فعال نمودن منابع جديد پس از انجام مطالعات امكان سنجي برای تعمیق خودکفایی با مشارکت حوزه  طراحی مهندسی و خودکفایی ساپکو، افزايش ظرفيت تامین و ورود سازندگان جديد به شبكه تامين، قراردادهای تضمین خرید نیز منعقد می گردد.

با هدف کسب حداکثر رضایت مشتریان، تاييديه نهايي قطعه با نظارت و مميزي فرآيند توليد يكروز خط صورت می پذیرد که این امر نیز با همکاری حوزه کیفیت ساپکو انجام می شود.

همچنین با هدف تامين به موقع و با كيفيت قطعات مورد نیاز كليه مشتريان (نظير ايران‌خودرو ، ايساكو و مشتريان صادراتي) و بررسي و رفع مشكلات كيفي قطعات و عدم انطباقهاي اعلام شده از سوي مشتري پيگيري مستمر و هدفمند توسط حوزه تامین ساپکو در دستور کار می باشد.

طراحی قطعات خودرو

حوره طراحی ومهندسی وخودکفایی ساپکو درقالب 8 بخش مشغول به فعالیت می باشد .

•    حوزه طراحي مهندسي و خودكفائي قواي محرکه و سيستم‌هاي جانبي
•     حوزه طراحي مهندسي و خودكفائي بدنه، مکانيزم‌ها و قطعات استاندارد
•     حوزه طراحي مهندسي و خودكفائي تزئينات داخلي و خارجي
•     حوزه طراحي، مهندسي و ساخت برق و الكترونيك
•     حوزه طراحي مهندسي و خودكفائي مجموعه تعليق، ترمز، فرمان و چرخ
•     حوزه مهندسي خودرو
•     حوزه مهندسي و خودكفائي مواد اوليه
•     حوزه مهندسي و خودكفائي قالب و ابزار

عمده فعالیتهای حوره طراحی ومهندسی وخودکفایی ساپکو  به شرح زیر میباشد :

•    خودکفائی قطعات خودرو با شناسائی منابع داخلی و ایجاد بستر مناسب جهت جایگزینی منابع خارجی
•    انتشار نقشه و مدارک فنی با همکاری ایران خودرو
•    تهیه و تدوین تست پلن (رویه صحه گذاری) قطعات
•    اجرای پروژه های مهندسی
•    برنامه ریزی و ارائه برنامه در خدمات پس از فروش
•    همکاری با شرکت های دانش بنیان به منظور تعمیق خودکفایی و کاهش ارزبری
•    کاهش تنوع محصول (یکسان سازی) قطعات در پروژه های مختلف جهت کاهش ریسکهای تولید و سهولت مدیریت تامین OEM و OES
•    کاهش ارزبری در کلیه مجموعه ها
•    بررسی و صحه گذاری تغییرات مهندسی
•    فعالیت ایساکویی برای جایگزین کردن قطعات
•    پیاده سازی سیستم PLM در پروژه های جدید
•    پروژه طراحی و توسعه k125
•    خودکفائی مواد اولیه با شناسائی منابع داخلی و ایجاد شبکه های تامین
•    توسعه بکارگیری مواد و فناوری های نوین
•    بهینه سازی نوع و مصرف مواد اولیه
•    آنالیز عیوب و تحلیل حالت های خرابی
•    تحقیقات کاربردی و ایجاد ارتباط موثر با مراکز علمی، صنعتی و شرکت های دانش بنیان
•    سبک سازی و استفاده از مواد پیشرفته و دوستدار محیط زیست

 

خدمات: صادرات و فروش، آزمایشگاهی (ایتراک)، نمایشگاهی، مهندسی بسته بندی، آموزش سازندگان، کارآموزی و پایان نامه ها (حمایت از پایان نامه ها و درخواست کارآموز)