شرکت مهندسی آذر تجهیز ایرانیان (آتیکو)، صنايع ريخته گری و فولاد

شرکت مهندسی آذر تجهیز ایرانیان (آتیکو)

محصولات این شرکت:

فرآورده های نسوز (ول بلوک، نازل تاندیش زیرکونیایی شیاردار، نازل تاندیش قندانی 95%، نازل تاندیش قندانی 96%)

تجهیزات جانبی کوره های القایی (دستگاه کف کوب خاک نسوز کوره های القایی، دستگاه خاک کوب 2 بازو مکانیزه کوره های القایی، دستگاه خاک کوب 3 بازو مکانیزه کوره های القایی، دستگاه خاک کوب 5 بازو مکانیزه کوره های القایی، مشعل پیش گرم پاتیل ذوب)

تجهیزات خطوط CCM (تیوب مسی خطوط CCM)