پرینتر سه بعدی Iran 3D

تماس بگیرید

پرینتر سه بعدی (پرینتر سه بعدی Nobel superfine، پرینتر سه بعدی Projet 2500 w، جوش لیزر کوچک Dado، پرینتر سه بعدی FabPro 1000، پرینتر های سه بعدی نسل سه Formlabs، پرینتر های سه بعدی نسل پنجم DLP LED)

مواد مصرفی (ساپورت پرینتر پروجت 2500 و 3600، موم ریخنه گری، رزین Resin B9 Cherry، رزین Envisiontec EC500، رزین Formlabs Resin Tank LT، رزین Formlabs Castable Wax، رزین Formlabs gray، رزین Formlabs Dental Model، رزین Formlabs Resin SG)